LoveTruyen.Co

EABO | Vkook • Possession

Fanfiction

114142

Đang cập nhật

29-05-2023

EABO | Vkook • Possession

8028 lượt thích / 114142 lượt đọc
Jungkook làm Taehyung đau nhiều lắm, rất đau. Giá mà những giày xéo đó tổn thương lên xác thịt hắn thay vì trái tim đã be bét này... on going 27/7/2022 - ?