LoveTruyen.Co

【 MĐTS - kịch bản sát 】 Hôm nay ngươi cầm nhân thiết gì? ( quyển 4 - tiếp)

Fanfiction

668

Đang cập nhật

19-09-2022

【 MĐTS - kịch bản sát 】 Hôm nay ngươi cầm nhân thiết gì? ( quyển 4 - tiếp)

101 lượt thích / 668 lượt đọc
Tác giả: Xa Xa Dao Biên Giới thiệu: Quyển thứ tư : Phệ Tâm Cổ Hôn tà người trong ý, cổ họa thực tinh hồn. Giấu tài Thái Tử Cơ & Nam Cương mật thám thị vệ Tiện ( Tiện là Cơ bên người thị vệ, nhưng là là mật thám ) Tham dự nhân vật: Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết, Kim Tử Hiên, Nhiếp Hoài Tang, Giang Yếm Ly, Giang Trừng ______________________________ Tui siêu thích bộ này nhưng mà đợi lâu quá vẫn chưa thấy nhà Lily Lin0 đăng tiếp nên đành lăn đi trans về đọc z . Nhà Lily Lin0 làm tới quyển 3 rồi nên tui chỉ trans từ quyển 4 đến tiếp thôi à

5 chương mới nhất truyện 【 MĐTS - kịch bản sát 】 Hôm nay ngươi cầm nhân thiết gì? ( quyển 4 - tiếp)