LoveTruyen.Co

Ma đạo cp hướng -- các ngươi huyền chính như vậy loạn sao?

Fanfiction

1503

Đang cập nhật

19-09-2022

Ma đạo cp hướng -- các ngươi huyền chính như vậy loạn sao?

118 lượt thích / 1503 lượt đọc
Tác giả: Tẫn Chước Châm Giới thiệu: Chỉ cần Tiện Tiện quá đến hảo, mỗi người đều là Vong Cơ truy thê chướng ngại vật, Nhiếp đạo thực lực đoạt kính, chuyên nghiệp mười bảy năm kéo chân sau. Giang gia dẹp sang một bên! Dẹp sang một bên ( tác giả hầu như không nhắc đến Giang gia á ) Nhiếp đạo thực lực đoạt kính! cp hướng, các loại không thật cp, Vong Tiện, Tiện all Tiện, tam tôn, tiểu bối tổ, tình tỷ tổng tiến công, Nhiếp đạo đi ở làm sự tuyến đầu, Dao Dao ở trầm mặc trung dần dần biến thái. Trừ bỏ Vong Tiện thì tất cả đều là giả Lam Vong Cơ tồn tại cảm bị Nhiếp đạo cùng Tư Truy thực lực đoạt kính Không đi âm mưu luận, tại tuyến làm cp Đời sau phát sóng trực tiếp thể Phát sóng trực tiếp nội dung, đại bộ phận tư thiết, song song thế giới lẩu thập cẩm Chúng ta khẩu hiệu là: Bằng thực lực kéo Lam Vong Cơ chân sau! Thiên hạ chỉ có mình thúc phụ là nghiêm túc giúp Lam nhị truy thê Lam đại, Tư Truy hằng ngày làm phản ╮(^∇^)ノ

5 chương mới nhất truyện Ma đạo cp hướng -- các ngươi huyền chính như vậy loạn sao?

Danh sách chương Ma đạo cp hướng -- các ngươi huyền chính như vậy loạn sao?