LoveTruyen.Co

[ Jensoo ] Nơi lạnh nhất có phải lòng người ??

Bí ẩn

3495

Đang cập nhật

06-05-2022

[ Jensoo ] Nơi lạnh nhất có phải lòng người ??

300 lượt thích / 3495 lượt đọc
[ Fanfic ] Ngắn - Bản quyền bởi : Trannie ᴆᴏ̂ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴋɪ́ ɴᴀʏ ᴋʜᴇ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴋɪ́ ᴜ̛́ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀɪ́ ᴛᴏ̂ɪ ............................................ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟɪ́ ᴛʀɪ́ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴀ̣̆ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ , ᴍᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ sᴜ̛́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴇᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ............................................. ǫᴜᴇ̂ɴ ᴆɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̛ ᴠɪ̣ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴀ̂́ʏ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴆɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋɪ́ ᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀ̉ɪ .............................................. ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ , ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ʙɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ

5 chương mới nhất truyện [ Jensoo ] Nơi lạnh nhất có phải lòng người ??

Danh sách chương [ Jensoo ] Nơi lạnh nhất có phải lòng người ??